Refenties

Het SmartTop Systeem is toepasbaar vele verschillende ruimte en wordt daarom ook in een grote verscheidenheid aan branches toegepast. Hieronder lees u over een aantal toepassingen waarvoor het SmartTop systeem reeds ingezet is.

Basis onderwijs

Door het gebruik van het SmartTop systeem in onze lokalen kunnen wij de lokalen voor meerdere verschillende lessen gebruiken. Voor ons betekent dit dat ons lesaanbod gevarieerder en dus beter is geworden.

Voortgezet onderwijs

De ergonomie van het SmartTop systeem is doorslaggevend geweest voor de aanschaf van onze nieuwe computermeubelen. Naast de veiligheidsopties en de ruimtewinst was voor onze school van belang dat de meubelen aangepast konden worden aan de eisen van onze leerlingen.

Trainingscentra

Voor de inrichting van onze nieuwe trainingslokalen hebben wij gekozen voor de systemen van SmartTop. Dankzij dit nieuwe systeem hoeven onze cursisten niet langer te wisselen tussen de theorie- en praktijklokalen. Zo kunnen de leerlingen sneller overschakelen en wordt de cursustijd aanzienlijk verkort.

Copyright: SmartTop 2019 - Design: KINITED